Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojmy SDH a JSDHO

Pojmy SDH x JSDHO

Členství v SDH i JSDHO je dobrovolné, takže žádný z členů nepobírá žádné osobní odměny či příspěvky. Vše dělají zcela zdarma.

SDH Kardašova Řečice má celkem 69 členů. SDH je občanské sdružení, které je zaregistrováno u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele stojí starosta sboru, výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Zabývá se prevencí v oblasti požární ochrany, prací s mládeží, organizací společenských akcí, svozem železného šrotu atd., účastní se soutěží v požárním sportu.

Členská základna SDH je úzce provázána s JSDHO – Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce. Členové zásahové jednotky jsou vybírání ze členské základny SDH.

JSDHO je organizační složkou, která je zřizována obcí. Obec zajišťuje potřebná školení, zdravotní prohlídky a akceschopnost jednotky. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. JSDHO má v K. Řečici 20 členů, jako jedna z mála má naše výjezdová jednotka i ženské zastoupení.

JSDHO je povolávána k požárům, živelným pohromám (smrště, povodně….), záchraně lidí i zvířat, na žádost organizátorů dozoruje různé kulturní akce. I když je členství dobrovolné mají členové JSDHO několik povinností – procházet školeními a prohlubovat své znalosti v oblasti požární ochrany, provádět údržbu veškeré techniky a vybavení, aby bylo vždy okamžitě akceschopné.

JSDHO Kadašova Řečice je zařazena v kategorii JPO III (do kategorií zařazuje jednotky HZS jihočeského kraje na základě stupně nebezpečí města – počet obyvatel, kulturní památky, dojezd profesionální jednotky apod.), což ukládá určité povinnosti. Min. počet členů je 12 a výjezd jednotky po vyhlášení poplachu musí být nejdéle do 10 min. Při zásahu je každý člen vybaven všemi ochrannými pomůckami, jinak nesmí zasahovat.

Způsob vyhlášení poplachu a svolání jednotky k výjezdu určuje pracovník operačního střediska v Českých Budějovicích, převážně formou SMS a voláním. V případě výpadku signálu je operační důstojník schopný svolat jednotku sirénou a to přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty.