Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dne 6. dubna 1874 v noci vznikly v Kard. Řečici tři požáry. Po této katastrofě se zrodila ve zdejším ochotnickém spolku myšlenka, že je nutné zřídit hasičský sbor.  Myšlenka se ujala a v krátké době se sešlo několik obětavých mužů, kteří vypracovali potřebné stanovy a předaly je na místodržitelství ke schválení. 14. 7. 1874 byly stanovy zdejšího sboru schváleny. Ihned byl povolán cvičitel Heřman Braš z Polska, který po osm neděl sbor cvičil, začeš dostal odměnu 126 zl. 15.8.1874 proběhla 1. valná hromada, na které byly zvoleni:                      

 • velitel - Karel Hamr
 • podvelitel - Rudolf Sláma
 • cvičitel - Jakub Bubeníček
 • jednatel - Alois Tupý
 • pokladník - Filip Hermann                                                    

Město zakoupilo 1. stříkačku od Knausta z Vídně za 800 zl. a po té darovalo sboru 400 zl.

První veřejné cvičení proběhlo dne 15. srpna 1874 a zúčastnilo se ho 42 hasičů.

Sbor tehdy čítal 42 činných, 22 přispívajících a 6 zakládajících členů, kteří "každý větším obnosem peněžitým na zařízení sboru přispěli.

Byli to následující:

 • Jeho Jasnost kníže Karel Paar - 100 zl.
 • Pan hrabě  - 50 zl.
 • Zdejší záložna  - 100 zl.
 • Pan Alois Lustig  - 10 zl.
 • Pan Filip Herman - 10 zl.
 • Pan Farář Hrdlička - 10 zl. 

 

Citace z dobové kroniky: "První požár v Kardašově Řečici potlačil sbor dne 29. dubna 1875 ve 2 hodiny v noci u pana Aloise Tupýho, kde svým rychlým zakročením a dobrým velením požár lokalizoval, začež sbor obdržel poděkování a pochvalu."

V roce 1900 čítal sbor 91 členů.

1913 - 4 čestní, 4 zakládající, 43 prišpívajících, 63 činných

1914 - po dobu války poskytoval sbor sanitní a samaritánské služby. Do zbroje bylo povoláno 23 členů. Na konci roku bylo 44 činných členů.

1916 - do zbroje povoláno dalších 11 členů

1928 - 19.8. - slavnostní předání motorové stříkačky. V tomto roce byl ve sboru založen ženský odbor, který čítal 10 členek. Počet členů: 72 činných, 1 zakládající, 2 čestní, 101 přispívajících.

1932 - ženský odbor se dobrovolně rozešel

1937 - 72 činných, 2 čestní, 215 přispívajících

1939 - zakoupena další motorová stříkačka

Soupis zásahů provedených v minulých letech naleznete zde.